Skip to content
Sikkerhet webinar 23-2

Webinar: Digitalt arbeidsgrunnlag

Bekreft din epost for å få tilgang til opptaket


Vi utforsker en innovativ digital løsning designet for å minimere karbonavtrykk og legge tilrette for bedre logistikkhåndteringen i byggeprosjekter i dette webinaret. 

Sentrale temaer som vil bli diskutert:  

Hvordan kan digitalt arbeidsgrunnlag i byggeprosjekter bidra til å: 

  • Redusere materialbruk og CO2: Hvordan kan digitale verktøy bidra til å begrense materialforbruket og CO2-utslippene i byggeprosjekter.
  • Redusere tid og ressurser: Effektive metoder for å minimere tidsforbruket og optimalisere ressursutnyttelsen gjennom digitalisering
  • Redusere behov for administrasjon: Enklere, strømlinjeformet informasjonsflyt og koordinering.
  • Redusere rework: Hvordan identifisere og eliminere unødvendige ombygginger og feil, og dermed redusere ressurssløsing og miljøbelastning.
  • Forbedre kvaliteten: Hvordan kan digitalisering bidra til å heve kvalitetsstandarden i byggeprosjekter, samtidig som miljøpåvirkningen reduseres, og logistikkhåndteringen optimaliseres.