Skip to content
Sikkerhet webinar 23-2

Webinar: Microsoft Sikkerhet

Bekreft din epost for å få tilgang til opptaket


Grunnleggende sikkerhetspraksis for å unngå cyberangrep. 


De fleste vellykkede cyberangrep kan blokkeres ved å implementere noen få grunnleggende sikkerhets-praksiser. Hva må til for å beskytte bedriftens data og brukere? 

Vi ser på trender som truer norske bedrifter i tiden fremover, og hvordan en med enkle grep kan beskytte seg mot disse.

Det meste en trenger for å beskytte seg mot 99% av cyberangrep er allerede tilgjengelig i Microsoft Defender. Utfordringen for mange norske bedrifter er at de ikke har skrudd på funksjonaliteten de allerede betaler for.

  • Hvorfor er det slik?
  • Hvilke type angrep truer små og mellomstore norske bedrifter?
  • Hva er konsekvensen av slike angrep?
  • Hva må til for å beskytte bedriftens data og brukere